logo 
The Summerscales Family of Kildwick

Family of Thomas THROUP

Partner: Thomas THROUP ( - )
Partner: (unknown)
Children: Elizabeth THROUP (1816- )

Husband: Thomas THROUP

Name: Thomas THROUP
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Occupation Innkeeper

Child 1: Elizabeth THROUP

Name: Elizabeth THROUP
Sex: Female
Spouse: Richard SUMMERSCALES (1815- )
Birth 1816